Jak pomóc niepełnosprawnym?

- Posted in Życiowo by

..

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością, czyli posiadających przeróżne ograniczenia ruchowe są niebywale szanowane oraz popularne. Najczęściej możemy znaleźć informacje w jaki sposób zaaranżować dom by jak najlepiej uprościć przemieszczanie się podobnej osobie, jaka niejednokrotnie porusza się na wózku inwalidzkim, przeto niejednokrotnie czytamy (ewentualnie słuchamy) o pomocach w łazience (a zatem wszelkiego typu uchwytach), umieszczaniu wind domowych, najkorzystniejszych wózkach inwalidzkich, natomiast jest dużo mniejszych urządzeń codziennego użytku, jakie powodują, że ludzie z pewnymi ograniczeniami ruchowymi mogą być o wiele bardziej autonomiczni (patrz także tutaj).